Chào mừng quý vị đến với Trang chia sẻ mọi điều của Lê Thống Nhất.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Công trình Toán học 2012

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: VIASM
Người gửi: Lê Thống Nhất (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:09' 05-05-2013
Dung lượng: 790.0 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người

DANH SÁCH
CÁC CÔNG TRÌNH ĐƯỢC THƯỞNG NĂM 2012 CỦA CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA
PHÁT TRIỂN TOÁN HỌC
Giai đoạn 2010-2020
1
Tạ Thị Hoài An, Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Heights of function field points on curves given by equations with separated variables, International Journal of Mathematics, 23 (2012), no. 9, 1250089, 18 pp

Cung Thế Anh, Tăng Quốc Bảo, Pullback attractors for generalized Korteweg-de Vries - Burgers equations, Journal of Mathematical Analysis and Applications 388 (2012), 899-912

3. Lê Thị Thanh Nhàn, Trần Đỗ Minh Châu, On the top local cohomology modules, Journal of Algebra, 349 (2012), 342-352

2
Thái Doãn Chương, Lower semi-continuity of the Pareto solution map in quasiconvex semi-infinite vector optimization, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 388 No. 1 (2012), 443-450 (SCI)

Nguyễn Quang Diệu, A unicity theorem for plurisubharmonic functions, Annales Polonnici Mathematici, Vol 100 (2011), 159-165

6. Nguyễn Ngọc Doanh, Nguyễn Hữu Trí, Pierre Auger, Effects of refuges and density dependent dispersal on interspecific competition dynamics, International Journal of Bifurcation and Chaos (World Scientific Publishing Company), 22 (2) (2012), 899-912
3
7. Lê Tuấn Hoa, Lê Xuân Dũng, Castelnuovo-mumford regularity of associated graded modules and fiber cones of filtered modules, Comm. Algebra. 40 (2012), 404-422


8. Đinh Nho Hào, Nguyễn Văn Đức, Stability results for backward parabolic equations with time-dependent coefficients, Inverse Problems 27 (2011), 20 pp


9. Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Hữu Kiên, Trần Văn Tấn, An improvement of the Nevanlinna-Gundersen theorem, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 376 (2011), 656-674
4
10. Lê Văn Hiện, Vũ Ngọc Phát, New exponential estimate for robust stability of nonlinear neutral time−delay systems with convex polytopic uncertainties, Journal of Nonlinear and Convex Analysis Vol. 12, No. 3 (2011), 541-552

11. Lê Mậu Hải, Nguyễn Quang Diệu, Nguyễn Xuân Hồng, L2-Approximation of differential forms by ∂-closed ones on smooth hypersurfaces, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 383 (2011), 379-390

12. Nguyễn Thiệu Huy, Phạm Văn Bằng, Hyperbolicity of solution semigroups for linear neutral differential equations, Semigroup Forum 84 (2012), 216-228
5
13. Hà Huy Bảng, Vũ Nhật Huy, Behavior of the sequence of norm of primitives of functions depending on their spectrum, Doklady Mathematics, Vol 84, issue 2 (2011), 672-674

14. Nguyễn Minh Chương, Trần Đình Kế, Generalized Cauchy problem involving nonlocal and impulsive conditions, Journal of Evolution Equations 12 (2012), 367-392


15. Phùng Văn Mạnh, On the convergence of Kergin and Hakopian interpolants at Leja sequences for the disk, Acta Mathematica Hungarica, Vol 136 (3) (2012), 165-188
6
16. Nguyễn Công Minh, Ngô Việt Trung, Cohen–Macaulayness of monomial ideals and symbolic powers of Stanley–Reisner ideals, Advances in Mathematics 226 (2011), 1285-1306


17. Lê Đình Nam, The determinantal ideals of extended Hankel matrices, J. Pure Appl. Algebra. 215 (2011), 1502-1515


18. Phan Thanh Nam, P. N. Pathirana, Further result on reachable set bounding for linear uncertain polytopic systems with interval time-varying delays, Automatica, 47 (8) (2011), 1838-1841
7
19. Nguyễn Thị Ngọc Oanh, A splitting method for a backward parabolic equation with timedependent coefficients, Computers and Mathematics with Applications, 65 (2013), 17-28

20. Oleg Davydov, Đặng Thị Oanh, On the optimal shape parameter for Gaussian radial basis function finite difference approximation of the Poisson equation, Computers and Mathematics with Applications, 62 (2011), 2143-2161

21. Sĩ Đức Quang, Second main theorem and unicity theorem for meromorphic mappings sharing moving hypersurfaces regardless of multiplicity, Bulletin Des Sciences Mathématiques, 136 (2012), 339-412
8

22. Nguyễn Thành Quí, New results on linearly perturbed polyhedral normal cone mappings, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 381 (2011), 352-364

23. Nguyễn Tự Cường, Phạm Hùng Quý, A splitting theorem for local cohomology and its applications, Journal of Algebra 331 (2011), 512-522

24. Đinh Nho Hào, Trần Nhân Tâm Quyền, Convergence rates for Tikhonov regularization of a two-coefficient identification problem in an elliptic boundary value problem, Numerische Mathematik 120 (2012), 45-77


9
25. Hà Hương Giang, Lê Ngọc Quỳnh, Sĩ Đức Quang, Uniqueness theorems for meromorphic mappings sharing few hyperplanes, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 393 (2012) 445-456

26. Phạm Tiến Sơn, The Lojasiewicz exponent of a subanalytic mapping at an isolated zero, Proceedings of the American Mathemati-cal Society, 139 (2011), 1-9

27. Trần Văn Tấn, Vũ Văn Trường, A non-integrated defect relation for meromor-phic maps of complete Kahler manifolds into a projective variety inter-secting hypersurfaces, Bulletin des Sciences Mathematiques, 136 (2012), 111-126
10
28. Đỗ Đức Thái, Ninh Văn Thu, The Cartan-Nochka theorems for hypersurfaces in PN(C) and their applications, Kyushu. J. Math. v.65 (2011), 219-236 (SCI-E)

29. Laurent Busé, Thắng Lưu Bá, The surface/surface intersection problem by means of matrix based representations, Computer Aided Geometric Design, Volume 29, Issue 8 (2012), 579-598 (SCI – IF: 1.054)

30. Mai Đức Thành, Traveling waves of an elliptic-hyperbolic model of phase transitions via varying viscosity-capillarity, Journal of Differential Equations 251 (2011), 439-456
11
31. Lê Văn Thành, Yin George, Wang Le Yi, State observers with random sampling times and convergence analysis of double-indexed and randomly weighted sums of mixing processes, SIAM Journal on Control and Optimization. 49, no. 1 (2011), 106-124

32. Đinh Sĩ Tiệp, Hà Huy Vui, Nguyễn Thị Thảo, Lojasiewicz inequality for polynomial functions on non compact domains, International Journal of Mathematics, Vol. 23, No. 4 (2012), 28 pp

33. Mai Viết Thuận, Vũ Ngọc Phát, Optimal guaranteed cost control of linear systems with mixed interval time-varying delayed state and control, Journal of Optimization Theory and Applications, Vol. 152, No. 2 (2012), 394-412
12

34. Lê Công Trình, Equinormaliable theory for plane curve singularities with embedded points and the theory of equisingularity, Hokkaido Mathematical Journal, Vol. 41, No. 3 (2012), 317-334

35. Trương Minh Tuyên, Regularization proximal point algorithm for common fixed points of nonexpansive mappings in Banach spaces, Journal of Optimization Theory and Applications, Vol. 152, No. 2 (2012), 351-365

36. Phạm Văn Thắng, Lê Anh Vinh, Erdos – Renyi graph, Szemeredi – Trotter type theorem, and sum – product estimates over finite rings, Forum Mathematicum, DOI: 10.1515/forum-2011-0161 (September 2012), 12 pp

37. Nguyễn Văn Tuyên, Nguyễn Đông Yên, On the concept of generalized order optimality, Nonlinear Analysis 75, No. 3 (2012), 1592-1601 (SCI)
13
 
Gửi ý kiến