No_photof
Họ và tên Đỗ Thị Chung
Giới tính Nữ
Đơn vị trường pt cấp 2-3 lộc hiệp
Tỉnh/thành bình phước
Điểm số 41 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên GS. TSKH. NGND. Nguyễn Phú Trọng
Giới tính Nam
Chức vụ Giám đốc Sở
Đơn vị THCS Cẩm Thành
Tỉnh/thành Quảng Ninh
Điểm số 94 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên NGƯT. Nguyễn Thị Bích Trâm
Giới tính Nữ
Website https://bichtram68.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Số 2 Nam Phước
Quận/huyện Huyện Duy Xuyên
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 94493 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Vũ Ngọc Ánh
Giới tính Nam
Website https://vananh7680.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Lê Lợi
Quận/huyện Huyện Vụ Bản
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 93265 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Đình Điệp
Giới tính Nam
Đơn vị thpt krông buk
Tỉnh/thành đăklăk
Điểm số 1141 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Ngô Tấn Lợi
Giới tính Nam
Website https://loingotan.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tây An
Quận/huyện Huyện Tây Sơn
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Lịch sử, Địa Lý
Điểm số 26655 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên ThS. Nguyễn Văn Hải
Giới tính Nam
Website https://nguyenvanhaiht.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Hàn Thuyên
Quận/huyện Thành phố Bắc Ninh
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 146009 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Viết Hiền
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/viethien76
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phú Xuân
Quận/huyện Huyện Krông Năng
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 25157 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thanh Quang
Giới tính Nam
Website https://thanhquang1180.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hồ Thị Kỷ
Quận/huyện Huyện Thới Bình
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 35208 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Mục Đồng
Giới tính Nam
Website https://mucdong2010.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nam Hồng
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học
Điểm số 3089 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Liên đội THCS Quỳnh Tân
Giới tính Nam
Website https://liendoithcsquynhtan.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Quỳnh Tân
Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL
Điểm số 4823 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phan Duy Nghĩa
Giới tính Nam
Website https://toantieuhoc.violet.vn
Chức vụ Chuyên viên Sở
Đơn vị Truong Tieu hoc Son Long - Huong Son
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Điểm số 316222 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Thanh Duy
Giới tính Nam
Website https://phamthanhduycm.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tạ An Khương Nam
Quận/huyện Huyện Đầm Dơi
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Điểm số 55219 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Xuân Thảo
Giới tính Nam
Website https://xuanthao15.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Thanh Uyên
Quận/huyện Huyện Tam Nông
Tỉnh/thành Phú Thọ
Điểm số 799662 (xem chi tiết)

774209.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Trần Trung
Giới tính Nam
Website https://trantrungnd1.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nam Đàn 1
Quận/huyện Huyện Nam Đàn
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Điểm số 171477 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Đặng Anh Dũng
Giới tính Nam
Website https://liendoithcsthanhmai.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thanh Mai
Quận/huyện Huyện Thanh Chương
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Điểm số 25482 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên GS. TSKH. Phạm Văn Tuấn
Giới tính Nam
Chức vụ Giám đốc Sở
Đơn vị THPT ĐỒNG HÒA
Tỉnh/thành Hải Phòng
Điểm số 89 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trương Thanh Hùng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/thanhhung99999
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học A Phú Bình
Quận/huyện Huyện Phú Tân
Tỉnh/thành An Giang
Chuyên môn Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Thể dục
Điểm số 4435 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Trần Viết Nam
Giới tính Nam
Đơn vị dai hoc giao thong
Tỉnh/thành nam dinh
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Ngô Hà Vũ
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/ngohavu
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nghĩa Hưng A
Quận/huyện Huyện Nghĩa Hưng
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 295670 (xem chi tiết)