Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thành Trương
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Thành
Quận/huyện Huyện Bình Tân
Tỉnh/thành Vĩnh Long
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Địa Lý
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 219 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 840 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 15 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 127984 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này