Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Bùi Ngọc Oanh
Giới tính Nam
Website https://buingocoanhht.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đông Hồ 1
Quận/huyện Thị xã Hà Tiên
Tỉnh/thành Kiên Giang
Chuyên môn Toán học, Tin học
Xác thực bởi Trần Việt Xô, Nguyễn Đăng Ánh
Đã đưa lên 205 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 69 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 226 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 22926 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này