Thông tin thành viên

1199415.jpg";i:1;i:200;i:2;i:121;}}-photo
Họ và tên Lê Minh Bằng
Giới tính Nam
Website https://leminhbang71.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Hồng Quảng
Quận/huyện Huyện A Lưới
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Lớp 5
Xác thực bởi Hoàng Hữu Cánh, Lê Minh Bằng
Đã đưa lên 555 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1177 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 563 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 17714 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này