Thông tin thành viên

0-photo
Họ và tên Phạm Hoàng hải nam
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường CĐ Sư phạm Quảng Ninh
Quận/huyện Thành phố Hạ Long
Tỉnh/thành Quảng Ninh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 117 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 216 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 191722 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này