Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên phùng đức huy
Giới tính Nam
Đơn vị Trường THCS cẩm lĩnh
Tỉnh/thành Hà Nội
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 17 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 88 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 15833 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này