Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thanh Tân
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/thanhtantt
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Thanh Tuyền
Quận/huyện Huyện Dầu Tiếng
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Đinh Văn Cường, Trịnh Hương
Đã đưa lên 71 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 271 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 23346 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này