Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Thế Thanh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình
Quận/huyện Huyện Bù Đăng
Tỉnh/thành Bình Phước
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Xác thực bởi Trần Hồng Nhuệ, Vũ Phú Quang
Đã đưa lên 235 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 513 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 117574 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này