Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Phương Mai
Giới tính Nữ
Website https://1997.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Sơn Lộc
Quận/huyện Thị xã Sơn Tây
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Ngữ văn, Lịch sử
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 1294 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2979 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 100 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 185165 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này