Thông tin thành viên

0-photo
Họ và tên Nguyễn Thành Chung
Giới tính Nam
Website https://chungthcskn.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Kỳ Long
Quận/huyện Thị xã Kỳ Anh
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Giới thiệu Có cày có thóc có học có chữ
Xác thực bởi Nguyễn Văn Tịnh, Trần Văn Hiển
Đã đưa lên 645 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 342 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 24 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 493129 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này