Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Song Hào
Giới tính Nam
Website https://lesong_hao.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Quang Yên
Quận/huyện Huyện Lập Thạch
Tỉnh/thành Vĩnh Phúc
Giới thiệu BT
Xác thực bởi Đỗ Anh Tuấn, Nguyễn Cơ Chí
Đã đưa lên 71 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 315 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 368 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2037 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này