Thông tin thành viên

18901.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Đặng Anh Chiến
Giới tính Nam
Website https://danganhchien.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Liên Đầm
Quận/huyện Huyện Di Linh
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Xác thực bởi Hoàng Ngọc Cảnh, Lê Văn Nghĩa
Đã đưa lên 157 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1141 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 119 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 11470 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này