Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Hồng Phúc
Giới tính Nam
Website https://lehongphuc782000.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Lộc
Quận/huyện Huyện Thới Bình
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Hàn Văn Thọ, Vũ Xuân Thủy
Đã đưa lên 7264 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1208 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 4319 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 777651 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này