Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đỗ Viết Sỹ
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/dovietsy
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Đa Phúc
Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Vật lý
Xác thực bởi Nguyễn Đức Thịnh, Vũ Thìn
Đã đưa lên 88 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 139 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 20670 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này