Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Trần Minh Khang
Giới tính Nam
Đơn vị thpt bình lục
Tỉnh/thành hà nam
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này