Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Trần Hoàng Giang
Giới tính Nữ
Đơn vị ĐH khoa học tự nhiên hà nội
Tỉnh/thành Hà nội
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 0 tài liệu
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này