Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Liên đội THCS Quỳnh Tân
Giới tính Nam
Website https://liendoithcsquynhtan.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Quỳnh Tân
Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL
Xác thực bởi Hồ Ngọc Phương, Nguyễn Đức Hà
Đã đưa lên 172 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 59 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 217 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 4823 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này