Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Tiến Minh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Hồng Lam
Quận/huyện Thị xã Hồng Lĩnh
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Toán học
Giới thiệu giáo viên toán @
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 65 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 234 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 193 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 6486 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này