Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Dương Trọng Thu
Giới tính Nam
Website https://trongthucrkh.violet.vn
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Trãi
Quận/huyện Huyện Cam Lâm
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 3831 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 509 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3737 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 51933 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này