Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Thị Tứ
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/lethitu286
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thạch Linh
Quận/huyện Thành phố Hà Tĩnh
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Đặng Thị Yến, Từ Thị Hồng
Đã đưa lên 679 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 156 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 900 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 22328 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này