Thông tin thành viên

426751.jpg";i:1;i:175;i:2;i:175;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Xuân Toàn
Giới tính Nam
Website https://xuantoan80.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nguyễn Diêu
Quận/huyện Huyện Tuy Phước
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 514 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 74 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3304 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 33461 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này