Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Lê Thị Thảo
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Ân Thi
Quận/huyện Huyện Ân Thi
Tỉnh/thành Hưng Yên
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 16 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1436 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 5 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 32138 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này