Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Khổng Tuấn Duy
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/khongtuanduy
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Yên Định
Quận/huyện Huyện Bắc Mê
Tỉnh/thành Hà Giang
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Xác thực bởi Nguyễn Khắc Bình, Nguyễn Khắc Bình
Đã đưa lên 14 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 15 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 4 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 204 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này