Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Bùi Công Luân
Giới tính Nam
Website https://buicongluan_ltqb.violet.vn
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng
Quận/huyện Quận Liên Chiểu
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Xác thực bởi Nguyễn Lê Quang Duy, Lê Văn Nam
Đã đưa lên 385 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2850 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 71 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 150131 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này