Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên PGS. ThS. NGƯT. Trần Kim Tuyến
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thị trấn
Quận/huyện Huyện Lập Thạch
Tỉnh/thành Vĩnh Phúc
Chuyên môn Ngữ văn
Giới thiệu BK Tỉnh; CSTĐ CS
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 154 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2458 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 114503 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này