Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Thị Thanh Nghị
Giới tính Nữ
Website https://hanthechuyen.violet.vn
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Hùng Vương
Quận/huyện Thị xã Phú Thọ
Tỉnh/thành Phú Thọ
Giới thiệu GIÁO VIÊN TIỂU HỌC - THỊ XÃ PHÚ THỌ - PHÚ THỌ
Xác thực bởi Toàn Quang Tiến, Lê Thanh Huyền
Đã đưa lên 5796 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 4924 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2879 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 118508 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này