Thông tin thành viên

497980.jpg";i:1;i:150;i:2;i:177;}}-photo
Họ và tên Hoàng Văn Hưng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/hunggiaovien
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Gio Việt
Quận/huyện Huyện Gio Linh
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Toán học, Tin học
Xác thực bởi Nguyễn Lương Hùng
Đã đưa lên 224 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 77 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 113 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 18768 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này