Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đinh Thị Thanh Xuân
Giới tính Nữ
Website https://dinhthanhxuan.violet.vn
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Quang Trung
Quận/huyện Huyện Krông Năng
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Giới thiệu Hiện nay là hiệu trưởng trường THCS Quang Trung, TT KRông Năng, huyện Krông Năng- Đăk Lăk
Xác thực bởi Hồ Lộc, Lê Quang Đào
Đã đưa lên 426 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 437 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 755 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 40115 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này