Thông tin thành viên

750697.jpg";i:1;i:145;i:2;i:200;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Ngọc Kim Tiến
Giới tính Nữ
Website https://beyeu07.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đồng Khởi
Quận/huyện Quận Tân Bình
Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
Chuyên môn Âm nhạc
Đã đưa lên 133 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 4665 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 301 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 390 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này