Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Lịch Phạm
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hoà Hiệp
Quận/huyện Huyện Xuyên Mộc
Tỉnh/thành Bà Rịa - Vũng Tàu
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 42 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1048 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 39832 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này