Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Bill Gate
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hải Nam
Quận/huyện Huyện Hải Hậu
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Toán học, Công nghệ, Tin học
Xác thực bởi Trần Văn Hiếu, Vũ Thị Loan
Đã đưa lên 3 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 120 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 6 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 57 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này