Thông tin thành viên

82244.jpg";i:1;i:175;i:2;i:165;}}-photo
Họ và tên Đỗ Trung Thành
Giới tính Nam
Website https://dothanhyb.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Thái Học
Quận/huyện Huyện Lục Yên
Tỉnh/thành Yên Bái
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Tin học
Giới thiệu Giáo viên giỏi cấp Tỉnh
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh, Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 990 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2505 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3220 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 221144 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này