Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Tăng Xuân Sơn
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên Phòng
Đơn vị Phòng GD&ĐT Quế Phong
Quận/huyện Huyện Quế Phong
Tỉnh/thành Nghệ An
Xác thực bởi Nguyễn Lương Hùng
Đã đưa lên 940 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 288 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 106 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 853697 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này