Thông tin thành viên

0-photo
Họ và tên Hướng Dương
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/ntt2017
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Trường Tộ
Quận/huyện Huyện Buôn Đôn
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Toán học, Tin học
Giới thiệu Hướng Dương (Lê Thiện Đức - GV Toán - Buôn Đôn - Daklak)
Xác thực bởi cdv Nguyễn Trường Tộ, Trần Thị Hận
Đã đưa lên 562 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 380 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 164 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 56672 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này