86777.jpg";i:1;N;i:2;N;}}-photo
Họ và tên TS. Lê Thống Nhất
Giới tính Nam
Website https://lethongnhat.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Khoa Chuyên Toán Đại học Vinh
Quận/huyện Thành phố Vinh
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Toán học
Điểm số 9961 (xem chi tiết)